Hoe bouw je een community of practice?

Bouw een Community of Practice COP

Hoe bouw je een community of practice of afgekort COP? Waarbij het vergroten van je netwerk belangrijk is. Tijdens landelijke RVO-dag in Amsterdam op 8 november zijn O2LABGelderland projectleden Tamara Rookus (ArtEZ penvoerder) en Andrew David (Algemeen Projectleider) gevraagd om deze workshop te geven.

Opbouw in 5 plus 1 stappen

Tamara gaf in 5 stappen de opbouw aan. Daarbij werden ook de verschillen aangegeven tussen het opbouwen van een interne en externe COP. Stap 6 werd een interactief gebeuren met als vraagstelling: Hoe continueer je de volgende COP’s in 2024 en 2025? 5 groepen deelnemers gingen enthousiast aan de slag met een vraag.

Andrew stelde eerst op een niet-confessionele manier vragen aan de deelnemers.
Hoe sterk zijn jouw netwerkvaardigheden? Hoe groot is jouw netwerk? Wat zijn belangrijke vaardigheden. Interessante antwoorden waren o.a. : Wees proactief en nieuwsgierig, durf te vragen, weet verbindingen te leggen.
De deelnemers waren in elk geval nieuwsgierig naar elkaar. Door de deelnemers op kleur van de bovenkleding werden er snel groepjes gevormd. In een korte tijd werd er interessante informatie uit de groepjes opgehaald.

Vraagstelling

Context O2LAB Gelderland: De nieuwigheid voor het ecosysteem/netwerk is eraf. We willen de groep aan ons verbonden houden. Ontsluiten, kennisdelen en inspireren continueren.

Groep 1: Hoe zorg je voor blijvend commitment bij de partners?

Groep 2: Wat moeten de COP’s 2.0 opleveren? (Wat zou jou inspireren om betrokken te blijven? Thema verder uitdiepen en/of verbreden? Ecosysteem uitbreiden? Nieuwe verbindingen binnen netwerk maken? Enz.)

Groep 3: Welke communicatievormen werken binnen jullie organisatie (minder) goed? Intern/extern kennisinstellingen, kanalen/platforms, algemene/persoonlijke uitnodiging, timing.

Groep 4: Hoe creëer je organisatiebreed meer draagvlak? Wat is er nodig mensen betrokken te krijgen?

Groep 5: Wat voor nazorg door de COP-organisatie is er nodig na afloop van een COP?

Stap 6

De gebruikte slides zijn hier te downloaden. De gehele uitwerking van de workshop met ingebrachte input van de deelnemers sturen we je graag op. Stuur daarvoor een mailtje aan Monica Van Dalen m.vandalen@artez.nl .

Faalfactoren, Succesfactoren en eindresultaat

In het laatste gedeelte van de workshop gaf Tamara de faalfactoren, succesfactoren en het eindresultaat weer.

Een aantal faalfactoren waren:
Discontinuïteit organisatie
Onderwijsvakanties in de verschillende regio’s
Inhoud versus vorm programma van een CoP niet goed uitwerken

Een aantal succesfactoren zijn:
Begrip voor elkaars (cultuur)verschillen
Betrokken projectleiders die verantwoordelijkheid nemen en één trekker van de organisatie van de CoP’s
Delen van elkaars programma’s
Lange termijn planning
People’s business

16 november 2023 laten het projectteam O2LABGelderland in 7 presentaties pecha kucha’s zien wat het eindresultaat is van het project. Hier vind je de uitnodiging om aanwezig te kunnen zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *