O2LabGelderland


O2LAB
Een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemerschap.

O2LABGelderland is als project opgestart in 2022 en duurt t/m 2023.

Het is een O2LAB HUB in Gelderland naast andere HUBS in het land.

Het project is gericht op het versterken van het ondernemerschapsonderwijs (OO) in het Gelderse ecosysteem samen met Saxion, Van Hall Larenstein, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.

Doel
Na afloop van het O2LAB project is de HUB een op zich staand ecosysteem (proactief netwerk) waarin de instellingen elkaar makkelijk blijven vinden. Daarnaast continueren we de samenwerking en kennisuitwisseling.

Hoe gaan we dat bereiken?
De HUB komt als Community of Practice (COP) minimaal vier keer per jaar fysiek bij elkaar in de periode 2022-2023;

  • Elke O2LAB partner brengt minimaal 3 en maximaal 5 ondernemerschapsonderwijs-experimenten in;
  • De experimenten zijn doorontwikkelingen op basis van bestaande ervaringen, dus geen volledig nieuwe, niet beproefde, onderwijsconcepten;
  • De O2LAB partners hebben /organiseren voldoende capaciteit om het experiment uit te voeren;
  • De HUB heeft een netwerkfunctie binnen de regio waar iedere deelnemer zich voor inzet;
  • MBO’s, MKB-organisaties en ondernemers worden actief uitgenodigd deel te nemen aan de HUB COP-bijeenkomsten.

Activiteiten van de hub
De O2LAB HUB Gelderland is gedurende 2022-2023 een ‘Community of Practice’. De deelnemers aan de HUB-bijeenkomsten leren samen over:

  • Ondernemerschapsonderwijs;
  • Verankering in het curriculum van ondernemerschapsonderwijs;
  • Implementatie binnen de instelling van ondernemerschapsonderwijs.
    Zie hier data COPbijeenkomsten.

RVOactiviteiten
Lees hier meer over de RVO activiteiten en de Hubs in de regio.