Tag: community of practice Hub O2labgelderland;

  • Hoe bouw je een community of practice?

    Hoe bouw je een community of practice?

    Hoe bouw je een community of practice of afgekort COP? Waarbij het vergroten van je netwerk belangrijk is. Tijdens landelijke RVO-dag in Amsterdam op 8 november zijn O2LABGelderland projectleden Tamara Rookus (ArtEZ penvoerder) en Andrew David (Algemeen Projectleider) gevraagd om deze workshop te geven. Opbouw in 5 plus 1 stappen Tamara gaf in 5 stappen…

  • Community of Practice (COP) data

    De O2LAB HUB Gelderland is tot 2024 een ‘Community of Practice’. Deelnemers leren samen over: Verankering in het curriculum. Implementatie binnen de instelling.